Projekty

Wybrane tematy projektowe zrealizowane przez STR Projekt:

 • Wymiennikownia ciepła oraz przyłącze cieplne dla budynku Wydziału Zarządzania AGH – kubatura 27 000 [m3], moc cieplna 590 [kW]
 • Wymiennikownia ciepła dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bociana w Krakowie – kubatura 27 000 [m3], moc cieplna 730 [kW]
 • Wymiennikownie ciepła dla dwóch budynków o charakterze przemysłowym przy ul. Myśliwskiej w Krakowie – łączna kubatura 67 000 [m3], łączna moc cieplna 430 [kW]
 • Wymiennikownia ciepła oraz przyłącze cieplne dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kiełkowskiego w Krakowie – kubatura 2 000 [m3], moc cieplna 130 [kW]
 • Instalacja c.o. dla budynków szkolnego i mieszkalnego w Gorlicach – łączna kubatura 4 500 [m3]
 • Projekt regulacji hydraulicznej instalacji c.o. trzech budynków na os. II Pułku Lotniczego w Krakowie – łączna kubatura 36 000 [m3]
 • Opracowania wielobranżowe dla obiektów jednorodzinnych

Wybrane tematy projektowe zrealizowane (jako współautor) w ramach prac etatowych w innych jednostkach projektowych:

Pracownia Projektowa Pewa-Projekt:

 • Wymiennikownia ciepła dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Goszczyńskiego w Krakowie – łączna kubatura 3 000 [m3], łączna moc cieplna 160 [kW]
 • Wymiennikownie ciepła, przyłącza cieplne oraz instalacje c.o. dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie – łączna kubatura 65 000 [m3], łączna moc cieplna 2 100 [kW]
 • Wymiennikownia ciepła dla budynku D-5 Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie – kubatura 3 100 [m3], moc cieplna 280 [kW]
 • Instalacja c.o. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Koszykarskiej w Krakowie – kubatura 10 300 [m3]
 • Wymiennikownie ciepła oraz przyłącza cieplne dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Agatowej w Krakowie – łączna kubatura 125 400 [m3], łączna moc cieplna 4 300 [kW]
 • Wymiennikownie ciepła oraz instalacje c.o. dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Konecznego w Krakowie – łączna kubatura 57 000 [m3], łączna moc cieplna 1 000 [kW]
 • Wymiennikownie ciepła oraz przyłącza cieplne dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Siewnej w Krakowie – łączna kubatura 33 000 [m3], łączna moc cieplna 1 000 [kW]
 • Kotłownia oraz instalacja c.o. dla budynku handlowo-usługowego przy ul. Telimeny w Krakowie – kubatura 7 000 [m3], moc 80 [kW]
 • Wymiennikownia oraz instalacja c.o. dla budynku handlowo-usługowego przy ul. Piasta Kołodzieja w Krakowie – kubatura 6 500 [m3], moc 80 [kW]

Doradztwo i Projektowanie Energooszczędne EgoTerm Maciej Konarski:

 • Modernizacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żelechowskiego w Krakowie – kubatura 7 400 [m3]
 • Modernizacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słoneckiego w Krakowie – kubatura 16 000 [m3]
 • Instalacje solarne przygotowania c.w.u. dla budynków użyteczności publicznej w Drwini
 • Modernizacja instalacji c.o. w budynku szkolnym przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Chrzanowie – kubatura 37 000 [m3]

Comments are closed.